• :
 • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN NGHI LỘC
 • Nguyễn Văn Thông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lí Giáo dục
  • Điện thoại:
   0989898507
  • Email:
   thongnv.nl@nghean.edu.vn
 • Nguyễn Đình Thọ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Toán học
  • Điện thoại:
   0987019272
  • Email:
   nguyendinhtho.nl@gmail.com
 • Nguyễn Đình Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ Văn
  • Điện thoại:
   0868229137
 • Nguyễn Thị Nhung An
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý GDMN
  • Điện thoại:
   0986240129
 • Nguyễn Xuân Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán
 • Vương Thanh Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Ngữ Văn
 • Hoàng Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý GDMN
 • Đậu Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý GDMN
 • Nguyễn Đình Thắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Quản lý giáo dục
 • Nguyễn Minh Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Ngữ Văn
 • Nguyễn Thị Quý
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân Toán